Τράπεζες

Αγροτική Τράπεζα, Φηρά, τηλ. 22860 22261

Alpha Bank, Ευθεία Φηρών- Πύργου & Φηρά, τηλ. 22860 23801

Εθνική Τράπεζα, Φηρά, τηλ. 22860 21052

Eurobank, Φηρά, τηλ. 22860 25851

Τράπεζα Πειραιώς, Ευθεία Φηρών- Πύργου τηλ. 22860 25408

ΑΤΜ SPOTS, Καμάρι, Περίσσα, Εμπορείο, Οία