Αποστάσεις

Οι βασικές αποστάσεις στη Σαντορίνη για να υπολογίσετε το χρόνο σας.

Φηρά- Αεροδρόμιο: 6 χλμ.
Φηρά-Λιμάνι: 8 χλμ. 
Φηρά- Οία: 11 χλμ. 
Φηρά- Περίσσα: 12 χλμ. 
Φηρά- Καμάρι: 8 χλμ.
Ημεροβίγλι- Αεροδρόμιο: 8 χλμ. 
Ημεροβίγλι –Λιμάνι: 10 χλμ. 
Ημεροβίγλι – Οία: 9,5 χλμ. 
Ημεροβίγλι – Περίσσα: 14 χλμ. 
Ημεροβίγλι – Καμάρι: 9,5 χλμ.
Οία- Αεροδρόμιο: 17 χλμ. 
Οία- Λιμάνι: 19 χλμ. 
Οία- Περίσσα: 23 χλμ. 
Οία- Καμάρι: 19 χλμ.
Ακρωτήρι- Αεροδρόμιο: 12 χλμ. 
Ακρωτήρι-Λιμάνι: 9 χλμ. 
Ακρωτήρι- Οία: 22 χλμ. 
Ακρωτήρι- Περίσσα: 8 χλμ. 
Ακρωτήρι- Καμάρι: 11,5 χλμ.
Πύργος- Λιμάνι: 5 χλμ. 
Πύργος- Αεροδρόμιο: 6 χλμ. 
Πύργος- Φηρά: 6 χλμ. 
Πύργος- Περίσσα: 9 χλμ. 
Πύργος- Καμάρι: 5 χλμ.