Νοσοκομεία

Κέντρο Υγείας, (24 ώρες) Φηρά, τηλ. 22863 60300/4

Περιφερειακά Ιατρικά Κέντρα

  • Καμάρι, τηλ. 22860 31175
  • Εμπορείο, τηλ. 22860 81222
  • Οία, τηλ. 22860 71277
  • Πύργος, τηλ. 22860 31207
  • Θηρασιά, τηλ. 22860 29144