Δημόσιες Υπηρεσίες

Αστυνομικό Τμήμα Θήρας, τηλ. 22860 22649
Αστυνομικό Τμήμα Οίας, τηλ. 22860 71954
Λιμεναρχείο, Φηρά, τηλ. 22860 22239

Δήμος Θήρας, τηλ. 22863 60100

Γραφεία Δήμου

  • Οίας, τηλ. 22860 71840
  • Καμαρίου, τηλ. 22860 31451
  • Μεσαριάς, τηλ. 22860 31604
  • Εμπορείου, τηλ. 22860 81333
  • Μεγαλοχωρίου, τηλ. 22860 81046
  • Πύργου, τηλ. 22860 31226

Ιερά Μητρόπολη, Φηρά, τηλ. 22860 22260, 25920
Καθολική Εκκλησία, Φηρά, τηλ. 22860 22244

Πυροσβεστική Υπηρεσία, Μεσαριά, τηλ. 22860 33199

ΟΤΕ, Φηρά, τηλ. 22860 22135

ΔΕΗ, Φηρά, τηλ. 22860 22258

Ταχυδρομεία

  • Φηρά, τηλ. 22860 22238
  • Εμπορείο, τηλ. 22860 81120
  • Οία, τηλ. 22860 71444